×

Ратуша

пл. Свободы, 2a

13 сентября 2002 г., накануне праздника Дня города «Чароўны Мiнск», в сквере на площади Свободы в основание вновь возводимой Минской ратуши председатель Мингорисполкома Михаил Павлов и председатель Минского городского Совета депутатов Владимир Папковский заложили первый камень и капсулу с обращением к потомкам. Это строительство благословил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Для нашего города, понесшего колоссальные потери в архитектурном наследии, это стало поистине символическим событием. Завершить возведение ратуши планируется к началу 2004 г.

История ратуши и магдебургского права, которым был наделен Минск, неотделимы друг от друга.

Магдебургское право возникло в XIII веке в городе Магдебурге (отсюда и название), регулировало положение и деятельность горожан в условиях феодального общества. Жаловал Минску магдебургское право 14 марта 1499 г. Великий Князь литовский Александр (1461-1506). Минск получал право создавать собственный орган самоуправления — магистрат, который ведал всей жизнью города, являясь распорядительным, исполнительным и судебным органом. Главой магистрата являлся войт, назначаемый великим князем из числа крупных феодалов. Войт назначал сам или утверждал избранную горожанами коллегию выборщиков (радцев), состоящую из 12-20 человек.

Прывілей гораду Менску на Магдэбургскае права 1499 г.

Прывілей гораду Менску на Магдэбургскае права
Вільня, 14 сакавіка 1499 г.
У імя святой непадзельнай Тройцы, амін.
Калі б учынкі людскія, якія пачынаюцца і канчаюцца, не былі на пісьме навечна замацаваны і да ведама будучаму слушным сведчаннем не былі пацверджаны, яны з часам адышлі б у нябыт. Дзеля гэтага высокія княжата на радзе вырашылі, каб з-за беспарадку і зменлівасці будучым справам не было ніякай шкоды, уклалі і замацавалі гэта на пісьме, як знак сведчання, каб гэта навечна засталося.

Таму дзеля вечнае памяці мы, Аляксандр, з Божае ласкі вялікі князь літоўскі, рускі, жамойцкі і іншых (земляў) пан і дзедзіч, чынім да ведама гэтым нашым лістом, хто яго пабачыць або ў час чытання пачуе, усім цяперашнім і будучым, каму будзе патрэба ведаць яго (змест), што, жадаючы памножыць усеагульнае дабро і палепшыць становішча нашага горада Менска, каб нашыя людзі, якія там жывуць, дзякуючы добраму і справядліваму ладу, былі заахвочаны, гэты наш горад Менск з права літоўскага і рускага, якое спачатку там было ўстаноўлена, на права нямецкае, так званае Магдэбургскае, пераводзім на вечныя часы. Пастанаўляем і даём ім магчымасць паводле гэтага Магдэбургскага права чыніць поўнае кіраванне і ўсе законы, ліквідуючы ў гэтым горадзе ўсе ранейшыя правы, законы і звычаі, якія Магдэбургскае права спыніваюць, уціскаюць або яму перашкаджаюць. Таму паводле гэтага Магдэбургскага права нашым лістом устанаўліваем войтаўства, войтам трэці пенязь ад усіх судоў і судовых плацяжоў. Таксама даём гэтаму войтавству дзве крамы мясныя з іх прыбыткамі, а з іх іншых крам плата павінна ісці на ратушу, на карысць горада; а яшчэ перадаем у распараджэнне войта дзве свабодныя карчмы з чатырма капамі грошай грашовага падатку.

Жадаем таксама, каб усе жыхары згаданага горада Менска карысталіся гэтым правам Магдэбургскім і ў кожнай справе ва ўсім яго прытрымліваліся. Усіх тых людзей аддаляем ад гарадскога і баярскага права і навечна вызваляем іх ад суда і ўлады ўсіх ваяводаў, паноў і старостаў, намеснікаў, суддзяў і ўсіх начальнікаў усяго Вялікага княства Літоўскага такім чынам, што калі па якой-небудзь справе (мяняне) будуць выкліканы (апошнім), яны маюць права не з’яўляцца і не адказваць ім. А калі хто ў чым будзе вінаваты, павінен па справядлівасці прадставіць перад войтам, бурмістрам і радцамі. Калі ж войт або бурмістры вырашаць несправядліва, тады па той справе павінны будуць выкліканы да саміх нас і нам вырашаць, каго якім правам судзіць.

Таксама вызваляем іх да тых падводаў, што звычайна перад тым давалі, толькі на нашу земскую патрэбу падводы павінны даваць, калі ўбачаць ліст падводны, падмацаваны нашай пячаткаю. Таксама вызваляем іх ад варты, якую толькі дзеля нашай патрэбы могуць даваць. Таксама ні адзін купец нашага места, апрача віленцаў, не будзе мець права інакш купляць і прадаваць (у Менску), толькі ў тых мерах, што ў гэтым лісце напісаны: воск (вялікімі) кавалкамі або па паўберкаўца (5 пудоў); сабалі, куніцы і тхары па сорак штук; вавёрку, гарнастая, ласку і норку па 250; попел і смалу лашту (2 тоны), і не маюць права купляць ні ў лясах, ні ў барах, а ні ў сёлах, толькі ў горадзе. Таксама тканіны могуць прадаваць паставамі (вялікімі кавалкамі або скруткамі); перац, імбір, міндаль і іншыя звычайныя прыправы каменем (36 фунтаў); шафран, мускат, гваздзіку, квет мускатны, калган, цытвар і іншыя дарагія прыправы фунтам; сякеры, нажы і іншыя падобныя рэчы тахрам, або тузінам (12 штук); жалеза, волава, медзь, латунь і іншыя металы цэнтнерам; фінікі, разынкі кошыкам; розныя віны, нямецкае піва і іншае пітво замежнае – цэлаю бочкаю. Чужыя купцы не маюць права меншымі мерамі ні прадаваць, ні купляць, толькі як вышэй напісана. Калі ж бы хто з іх асмеліўся б інакш учыніць, тады войт тую пакупку павінен забраць у клець на нашу карысць.

Дазваляем таксама ў гэтым нашым горадзе мець важніцу і капніцу і ўвесь там вытаплены воск пячаткаю пазначыць і прыбытак з гэтага на агульнае дабро выкарыстаць. Даручаем таксама войту і бурмістрам, што ў той час будуць, усе пустыя месцы ў горадзе і нашыя палі вакол яго скарыстаць дзеля засялення людзьмі; толькі на нашу гарадскую раллю месцічам не ступаць. Дазваляем таксама ўсім месцічам свабодна, паводле даўняга звычаю, браць дзерава на будаўніцтва сваіх дамоў і на дровы ў барах і лясах за тры мілі вакол горада, а таксама ў нашых (княскіх) барах, лясах і пушчах, апрача бортнага дзерава, якое нельга чапаць. Таксама сваю жывёлу, быдла, дзе раней пасвілі, могуць яны свабодна, без клопатаў і цяпер пасвіць.

Маюць таксама (мяняне) магчымасць пабудаваць грамадскую лазню для агульнага карыстання там, дзе выберуць прыдатнае месца. А таксама маюць магчымасць на зручным месцы паставіць ратушу, каля якой могуць мець таварную краму, збожжавыя клеці і цырульню. Там жа ў ратушы могуць мець бочку мерную і медны посуд з гарадскім гербам. Усе прыбыткі з усяго гэтага войт з бурмістрам могуць скарыстаць дзеля гарадскіх патрэб.

У раней названым горадзе могуць таксама быць дванаццаць радцаў. Яны разам з войтам будуць выбіраць на адзін год двух бурмістраў, якія сумесна з войтам будуць кіраваць гараджанамі. Пастанаўляем таксама на вечныя часы, каб з вышэй згаданага горада кожны год у нашу казну давалі на Вялікдзень шэсцьдзесят коп грошай без усякага адмаўлення. Хочам таксама, каб гэты наш горад чынш карчомны кожны год, паводле даўняга звычаю, нам даваў поўнасцю. Таксама, калі накладзём нашу серабшчыну, вялікую і малую, па ўсіх нашых гарадах, мястэчках і воласцях у нашай дзяржаве, Вялікім княстве, то гэты наш горад (Менск) павінен нам серабшчыну даваць, як і іншыя нашы месты, без ніякага адмаўлення. Таксама нашу менскую мытню з мытнай пошлінай нашы мытнікі павінны трымаць… паводле даўняга звычаю. Таксама дазваляем ім (месцічам) для агульнага спажытку пабудаваць млын на прыдатным месцы, на рацэ Свіслач, а стары млын, які замку належыць, не павінны пакінуць, каб падатак з яго быў поўны. Таксама гэтаму нашаму гораду Менску даём, запісваем і дазваляем цалкам тым Магдэбургскім правам судзіць і кіраваць, а што звыш гэтага права – сабе пакідаем. А да ўсяго гэтага, як сведчанне і лепшае замацаванне, нашая пячатка да гэтага ліста падвешана.

Адбылося і дадзена ў Вільні ў чацвер, на шостым тыдні посту, 14 сакавіка, ў дзень святога Бенедыкта, у год Божы тысяча чатырыста дзевяноста дзевяты. Пры гэтым былі праасвяшчэнны, вяльможны і радавіты князь Войцах (Табар), біскуп віленскі, ваявода кіеўскі, князь Дзмітрый Пуцяціч, намеснік кіеўскі, пан Войтка Янавіч, маршалак, намеснік майшагольскі і дубніцкі, пан Барташ Табаровіч і іншыя.

Пераклад са старабеларускай мовы В.А.Чамярыцкага Акты… Западной России. СПб., 1846. Т. 1. С. 187-189

Грамота на магдебургское право устанавливала привилегии: жители города освобождались от феодальных повинностей, от суда и власти воевод, старост и других государственных лиц. Учреждались: городской герб и знамя города. Пользуясь этим правом, магистрат Минска отстаивал город от произвола феодалов, войта, феодальной администрации замка, противостоял росту частновладельческих юридик.

Герб Минска 1591-1790-х годов на печати магистрата


В первую очередь здание ратуши строилось для заседаний магистрата — органа самоуправления города. В тексте жалованной грамоты на магдебургское право Минску предлагалось построить ратушу с лавками, хлебными ларьками, постригальной камерой (для раскроя тканей, предназначенных для продажи).

В ратуше должны были храниться меры веса, объема, принятые в городе, а также герб города. Согласно привилею минчане должны были построить также общественную баню «для общего пользования там, где выберут подходящее место». История Минска/ Мн., «Беларуская энцыклапедыя», 2006, с. 133, 137.

Метрические системы по магдебургским привилеям г. Минска 1499-1569 гг.

Меры объема:
Бочка мерная (торговая) = 4 краковским корцам = 10 ведрам; корец = 2,5 ведрам;
Меры жидкости:
ушаток = 1/3 кади = меднице = 27,3 кг (1483 – 1516 гг.);
медница = 27,3 кг (1561 г.);
кадь = 3 ушаткам = 3 медницам = 5 пудам = 81,3 кг.
Меры веса:
«Русские»: берковец = 10 пудам = 400 фунтам = 163,8 кг;
пуд = 40 фунтам = 16,38 кг;
фунт = 96 злотникам = 409,512 г;
«Немецкие»: ласт = 10 берковцам = 120 пудам = 1966,08 кг; центнер = 4 камням = 100 фунтам = 40,951 кг;
камень = 25 фунтам = 10,237 кг.
Меры длины:
Кипа (торговая) = 25 поставам = 1250 локтям;
постав = 50 локтям = 22,0 м;
локоть = 44 см;
Миля (путевая) = 5 верстам = 3990 саженям = 7022,4 м (усреднено, = 6982,5 м);
верста = 798 саженям = 1404,48 м; сажень = 4 локтям = 176,0 см.
Меры счета:
Копа = 2 полукопам = 5 тузинам = 6 тахрам = 6- ед.;
тузин = 12 ед.;
тахр = 10 ед.
Денежный счет:
«Литовский»: копа грошами = 2 полукопам грошами = 60 грошам литовским = 600 литовским пенезям;
грош литовский = 10 литовским пенезям.


Из-за частых пожаров в городе в огне гибли важные документы, грамоты в том числе. Поэтому минчане неоднократно обращались к великому князю с просьбой о подтверждении магдебургского права. Монарх удовлетворял их просьбы, при необходимости дополняя старые нормы новыми положениями. Так, по причине гибели грамоты 1499 г. во время пожара в Минском замке, она была подтверждена в 1552 г, а затем в 1569 г. Важным звеном в приобретении Минском всех необходимых атрибутов городского самоуправления стал привилей от 12 января 1591 г. На тот момент в Минске все еще не была построена ратуша, а все городские документы хранились в замке. Поэтому в 1591 г. было акцентировано внимание на разрешении горожанам иметь ратушу, «которую они теперь построить хотят». История Минска/ Мн., «Беларуская энцыклапедыя», 2006, с. 138.

В конце XVI —первой половине XVII в. приоритетным местом возведения важнейших построек общегородского значения является территория Высокого рынка, который становится ведущей планировочной доминантой Минска. Именно здесь воздвигается здание, в котором происходили заседания магистрата — ратуша. Символическое значение ратуши, являющейся воплощением самоуправления Минска и его городских свобод, подчеркивалось почетным размещением этого здания в центре площади.

Первые сведения о строительстве ратуши на территории современной площади Свободы относятся к концу XVI в. Так, в 1598 г. упоминается «церковь посреди рынка недалеко от ратуши», а в 1600 г. — «новозбудованая» ратуша для украшения города. Тогда же на башне ратуши были установлены первые городские часы. (Денисов В.Н. «Минская ратуша». «Where Minsk», 2008, № 7).

До середины XVII в. ратуша была деревянной. В 1640 г. во время большого пожара здание ратуши сильно пострадало. Известно, что тогда «сгорела в Минске ратуша с книгами Магдебурии и целый рынок». Вскоре после этого ратуша была восстановлена, и в 1656 г. в одном из донесений русскому царю воевода В. Яковлев отмечал, что она «добре велика, каменная».

Здание ратуши, XIX век, 10 К
Главный фасад ратуши. Обмер 1835 г. ЦГИА СССР — Денисов В.Н. "Площадь Свободы в Минске", Мн, "Полымя", 1985 г.

Первоначальный архитектурный облик каменной ратуши неизвестен. Однако, известно, что она была возведена в традициях Северного Возрождения. Вновь отстроенная минская ратуша была значительным сооружением и имела выразительный архитектурный облик.

Чешский путешественник Бернгард Таннер, побывавший в Минске в 1678 г., писал: «Этот город большой и широко раскинулся на пригорках и долинах... Неплохи довольно многочисленные церкви... Главное украшение площади — ратуша, стоящая в середине, окруженная множеством лавок». В XVIII веке эта постройка сильно обветшала, но усилиями минского войта С. Буржинского она была в 1744 году вновь восстановлена.

В конце XYIII века зданию придали черты классицизма по проекту губернского архитектора Крамера. Предполагается, что строительные работы были завершены около 1797 года и что автор проекта полностью сохранил конструктивную основу старого здания, добавив портики с балконами. На плане города 1793 г. ратуша показана как прямоугольное двухэтажное сооружение с выступающей за плоскость главного фасада башней. Венчал ее сложный по форме купол. Ратуша имела на фасаде часы и колокол («звон»). В ней хранились единицы меры веса, объема, принятые в городе, заседал бурмистровско-радецкий, или ратушный, суд.

С 1785 г. большую часть функций магистрата стала выполнять городская дума.

Магдебургское право было отменено в мае 1795 года в связи с вхождением в состав Российской империи и образованием Минской губернии. Взамен вводились нормы «Жалованной грамоты городам», утвержденной 21 апреля 1785 г. Екатериной II. Городовое положение 1870 г. упразднило и сам магистрат.

В первой половине XIX века в здании ратуши находились суд, гауптвахта, полиция, архив, музыкальная школа и даже театр.

Фрагмент акварели Ю. (И.) Пешки. Начало XIX в. - Денисов В.Н. "Площадь Свободы в Минске", Мн, "Полымя", 1985 г.

Так, в 30-х годах XIX в. здесь размещалась музыкальная школа, которой руководил известный минский музыкант и педагог В. Стефанович. По праздничным дням на открытой галерее второго этажа ратуши часто играл городской оркестр. С 1844 г. по 1851 г. в этом здании располагался городской театр, интерьер которого был оформлен росписями минского живописца И. Кураткевича. Современники вспоминали: «Ратушный театр был невелик, но довольно красиво и изящно отделан». На сцене театра не раз выступал великий русский трагик В. Каратыгин.

Здание ратуши , рисунок И.Герасимовича

В 1851 г. было принято решение о сносе ратуши, но только в1857 году Минская городская дума выделила деньги на ее снос. Все это время бывшая резиденция городского магистрата пустовала.

Здание ратуши,  рисунок Ловерня, 1840 г.

Согласно книге В.Н.Денисова "Площадь Свободы в Минске", Минск. "Полымя". 1982, с. 18 - "Формальным поводом для сноса ратуши послужило то, что она, "...занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид  закрывала вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест...". По воспоминаниям же современников, ратуша была уничтожена потому, что «напоминала жителям о старинных обычаях, о магдебургском праве».* На решении о сносе ратуши стоит собственноручная резолюция Николая I".

*Утверждение спорное, так как, следуя логике, тогда должны были быть снесены ратуши и в других белорусских городах в Витебске, Могилеве, Несвиже, Шклове...

Вид на ратушу, с рисунка 19 в, 20 К
Вид на ратушу. С рисунка неизвестного художника. Первая половина XIX века. Отдел искусств Львовской библиотеки им. В. Стефаника — [25].

Проект восстановления Минской ратуши не один год разрабатывался в творческой мастерской под руководством архитектора Сергея Багласова. Историки провели огромную работу, изучили материалы архивов Минска, Вильнюса, Варшавы, Санкт-Петербурга, чтобы помочь архитекторам в точности воссоздать здание ратуши.

Неоценимыми оказались и сведения археологических раскопок 1970-1980-х годов. Во время раскопок было установлено, что каменное здание ратуши начали возводить на пустом месте. Стены возводились техникой мешаной кладки, при которой использовались большие кирпичи и камни вперемешку. Были найдены остатки печи XVII в., украшенной кафелем с растительным орнаментом. Удалось установить, что окна были застеклены круглыми стеклами из зеленого стекла, вставленные в металлический переплет. Крыша первоначально была покрыта плоской черепицей, которая позже была заменена на волнистую.

Остатки минской ратуши, выявленные при раскопках конца 1970 - начала 1980-х годов. 30 К
Остатки минской ратуши, выявленные при раскопках конца 1970 — начала 1980-х годов. Фото - Пазняк Зянон" Рэха дауняга часу". Мiнск."Народная асвета", 1985 г.

СМИ в середине 1990 отмечали:

"Внутренняя планировка памятника не будет копироваться полностью, сохранятся ее главные, наиболее ценные элементы. На втором этаже, где раньше располагался магистрат, будет ратушный зал для совещаний и приема почетных гостей. На первом — музей Минска — выставочные залы и экспозиция, рассказывающие об истории и достопримечательностях города. В большом экспозиционном зале под стеклянным куполом установят макет исторического центра Минска начала девятнадцатого века. В подвальной части ратуши будут представлены сохранившиеся элементы булыжной мостовой и кирпичной кладки.
Реконструируют и прилегающий к ратуше сквер: разобьют две овальные аллеи с высаженными пирамидальными тополями, как и сто лет назад, устроят пешеходные дорожки, установят чугунные фонари и скамейки в стиле «ретро». На одной из аллей сквера разместится тематическая скульптурная выставка «Жители древнего Минска», где можно будет сфотографироваться на память с одним из известных белорусских деятелей ХIХ века: художником Ваньковичем, писателем Дуниным-Марцинкевичем, композитором Монюшко.Вся территория вокруг отстроенного исторического здания будет вымощена булыжником. Со стороны проспекта Машерова и улицы Интернациональной планируется установить металлическое ограждение с прозрачными звукоотражающими экранами.
Памятник воссоздадут из современных отечественных материалов, что позволит значительно удешевить работы. Фасад здания окрасят в белый цвет. Кровля — стальная, купол покроют листовой медью. На 32-метровой башне с флюгером установят часы и герб города".

Возводить ратушу взялись специалисты строительного треста № 1 и ОАО «Стары Менск».

Работая над проектом ратуши, современные архитекторы использовали старые чертежи и рисунки. Не пытаясь следовать им в точности, зодчие сохранили главные элементы здания. Строительные работы велись ударными темпами и завершились уже к осени 2003 года.

Возводимое вновь здание ратуши, 21 К
Возводимое здание ратуши. 2003 г. Фото Воложинского В.Г.

В феврале 2004-го восстановленный символ города был открыт для посетителей. А 4 ноября того же года состоялось торжественное открытие ратуши.

Ратуша, 21 К
2004 г. Фото Котельва В.В.

Сегодня возрожденный символ Минска по праву вызывает гордость горожан. Здесь проходят важнейшие мероприятия в жизни столицы. В ратуше открываются Дни города, а на самом празднике у ее стен выступают лучшие музыкальные коллективы.

16 К
На празднике города. 2006 г. Фото Дмитрия Киркорова
13.08.2014 г. Фото Воложинского В.Г.
В зале заседаний минской ратуши. 14.07.2015 г. Фото Воложинского В.Г.
Экспозиция «Географический кабинет»

 

пл. Свободы, 2a
Telegram

Читайте еще