минск
Минск старый и новый
минск: старый и новый
 

Minsk gammal och ny

”En människa som inte har uppfostras att högakta sina förfäder, kan inte bli en ordentlig medborgare av sin stat.”

Detta projekt dediceras till Minsks historia – huvudstaden i Vitryssland, dens dåtid och nutid. Det siktar in sig på att visa Minsk i 1900-talet senare hälft, precis som våra föräldrar, far- och morföräldrar minns det. Det finns bilder och beskrivningar av stadsarkitektur, minnesmärken av den gamla och nya staden här på denna sida. En lista över gators och deras namnhistorik, en kronologisk lista över händelser, kartor över Minsk finns också att titta på.

Med ändamål att popularisera vitrysk historia (och bland annat Minsks historia), skulle jag gärna vilja ha denna sida översatt till främmande språk och framför allt dem språken som användes i f.d. Sovjet unionen. I närmaste tiden planerar vi att skapa tre olika språk versioner av sajten (vitrysk, engelsk och tysk). Vi ser framåt att höra av mer förslag omgående andra språk.

Om någon känner för att delta i översättning av omtyckta artiklar (inte ens hela resursen) till främmande språk, snälla, gör det. Upphovsrätt och referens till översättare ska visas på sidan.

Sajt är skapat baserande på amatörs bilder av Nikolai Aleksandrovich Ivanov, min farfar. Han var en tjugo år gammal grabb när efter kriget stannade han kvar att bo i Minsk, gifte sig, tjänade i militär orkester vid Belpolk. Han köpte en kamera ”FED-2” i mitten av 1950-talet och hann intuitivt ta bilder och bevara utseende av många skrymslen av gammal stad som blev demolerad vid stadens rekonstruktion.

Jag hoppas att hans bilder hjälper till att se staden och känna gammaldags atmosfär av ett liv och vardagar av Minsk invånare. 

Vissa bilder som används i projektet tagits från hemarkiv av slaktningar och bekanta. Moderna bilder av staden mellan 1980 och 2005 gjorde jag samt skickades av engagerade i Minsks öde människor vems familjnamn placeras nedan.

Under studie av materialen och för att skapa en helhets intryck om förändringar som skedde i stadens liv och arkitektur, tyckte jag att det är ändamålsenligt att inkludera bilder och beskrivningar av förerevolution och förekriget Minsk som tagits från encyklopedin, upplysningsböcker och historia böcker (se referensllista).

Sajten förnyas regelbundet: nya sidor formeras, supplement, korrigeringar och preciseringar görs.  Alla förändringar kan man kolla här.

Det finns en separat lista av Web-sajter dedicerade mer eller mindre till vitrysk historia samt en referenslista med litteratur som används under sajtens skapning.

Era anmärkningar, förslag och kritik omgående resursens innerhåll och utseende var god och skicka mig via e-mail.

 

Översättning: Tanja Bauder, 2008

Вы можете оказать финансовую поддержку сайту разместив Вашу рекламу на его страницах. 

  

 Индивидуальный предприниматель Воложинский В.Г., свидетельство о государственной регистрации выдано 4.07.2012 г. Минским горисполкомом. УНП 191785219.

  vladimir_volozhinsky
 
© Воложинский В.Г., 2003 - 2013 гг. Все права защищены. Любое воспроизведение фотографий данного проекта без согласования с автором проекта  будет преследоваться по закону.
© Дизайн и программирование - Креатив-Лаборатория 82
главная страница добавить в избранное карта сайта электронная почта
бел | рус | de | en | swe | pl